Dr. Hakan Evruke

Nodül, tiroid bezesindeki `kitle`dir. Tiroid bezesindeki sınırları belli oluşumlara (kitlelere) nodül denir. Nodül mevcut olan guatra, nodüllü guatr denir. Tıbbi teşhis yaklaşımı açısından tiroid`deki nodülün memedeki, akciğerdeki veya vücudun başka bir yerindeki kitleden hiç bir farkı yoktur. Örneğin, memede, mamografi ile saptanan kitlelerin sadece %25`i kanserdir; %75`i kanser olmayan kitlelerdir. Tiroid için de benzeri bir durum söz konusudur; tiroit nodüllerinin %5`i kanserdir; tiroit`teki soğuk nodüllerin ise yaklaşık % 25`i kanserdir. Tıbben vücutta bir kitle saptandığında bu kitlenin kanser olmadığını ortaya çıkarana kadar gerekli tıbbi işlemler yapılmadan bu kitlenin `masum` yani `iyi huylu` olduğu tahmininde bulunmak bilimsel bir yaklaşım olmaktan uzak olduğu gibi hastanın lehine bir yaklaşım tarzı da değildir. Tiroid nodülleri sanıldığından çok yaygındır; Batı ülkelerinde erişkin toplumun yaklaşık %40-50'sinde nodül olduğu bilinmektedir. Tiroid Nodülü ÇeşitleriNodülün ultrasonografideki görüntüsüne göre nodüller 3'e ayrılır: Katı İçerikli Nodül (solid)

Yarı Katı İçerikli Nodül (semi-solid)

Sıvı İçerikli Nodül (kistik)olmasına göre üçe yarılır. Nodülün sintigrafideki görüntüsüne göre nodüller 3'e ayrılır: Sıcak Nodüller (hiperaktif)

Ilık Nodüller (normoaktif)

Soğuk Nodüller (hipoaktif)Nodüllerin sınırları çoğunlukla net olarak sağlam tiroid dokusundan ayrılabilir; ancak bazı nodüllerin sınırlarını ayırt etmek güç olabilir. Nodül her zaman elle muayene ile ve dışarıdan farkedilemeyebilir. Ancak, zayıf hastalarda, tecrübeli bir hekim, 1 cm'den daha küçük nodülleri bile tespit edebilir. Zehirli guatr ve Hashimato hastalığında (Hashimato tiroiditi`nde) ultrasonografik incelemede yalancı nodüller (psöydonodülller) görülebilir. Bu yalancı nodüller tedavi ile kısmen düzelebilir. SOĞUK NODÜLLERSintigrafi çekimi sırasında enjekte edilen ilacı tutmayan nodüle soğuk nodül denir. Soğuk nodüller, bazen basit kist şeklinde sıvı içerikli olabileceği gibi tamamen katı içerikli (içi hücre dolu) olanları da vardır. Katı içerikli soğuk nodüller en ciddi ameliyat ihtiyacı olan ndoül çeşididir. Zira bu nodüllere sahip hastaların yaklaşık %25`inde kanser çıkabilmektedir. Tamamen sıvı içerikli soğuk nodüllerde kanser çıkma olasılığı sıfıra yakındır. Soğuk nodül hastada hiç bir şikayet oluşturmayabilir. ILIK NODÜLLERSintigrafi sırasında kullanılan ilacı, tiroid bezesinin geriye kalan bölümleri ile aynı derecede tutan nodüllere ılık nodül denilir. Sintigrafide en çok atlanan nodül çeşidi olup bu nodülü ancak ultrasonografide elde edilen bulgularla karşılaştırarak ve tecrübeli hekimler ayırt edebilir. Bu nodül, hastalarda daha az şikayet oluşturur.SICAK NODÜLLERSintigrafi sırasında kullanılan ilacı, tiroid bezesinin geriye kalan bölümleri ile aynı derecede tutan nodüllere ılık nodül denilir. Sintigrafide en çok atlanan nodül çeşidi olup bu nodülü ancak ultrasonografide elde edilen bulgularla karşılaştırarak ve tecrübeli hekimler ayırt edebilir. Bu nodül, hastalarda daha az şikayet oluşturur.

Nodülün Boyutu Önemli mi?Eskiden sanıldığı ve hatta bazı hekimlerce hala kabul edildiğinin aksine, nodül boyutu kanser ile tam ve direk bir ilişkiye sahip değildir. Eskiden 2 cm'in altındaki nodüllere önem verilmez, tedavi uygulanmazdı, çünkü kanser riski yok diye düşünülürdü. Acı tecrübeler ve bir çok bilimsel araştırma göstermiştir ki 1 cm'in altındaki küçük nodüllerde de kanser çıkma riski büyük nodüllerden daha az değildir. O nedenle `Nodül henüz küçük kanser olma ihtimali düşük, ileri teknikler kullanılmasına gerek yok` tarzı yaklaşımlar bilimsel değildir.